VESTI

Predstave “Neostvarena ljubav” i “Ovako je počelo”

Predstave “Neostvarena ljubav” i “Ovako je počelo”

29 March 2011, Vranje

U Sali OKCE premijerno su prikazane predstave “Neostvarena ljubav” i “Ovako je počelo” nastale na projektu CARE “Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene i mlade, raseljene i Rome u južnoj Srbiji”.  Autori predstava su aktivistkinje NEXUS-a Aleksandra Abrašević i Milena Dimitrijević, kao i Dejan Stanković.

Medijski karavan

Medijski karavan

28 March 2011, Vranje

NVO NEXUS je 28. marta učestvovala na skupu sa predstavnicima medija iz Beograda i Evrope koji je organizovao Medija centar iz Beograda, uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Skupu su osim NEXUS-a prisustvovali i predstavnici drugih relevant nih organizacija: NVO “Generator”, NVO “Životna pomoć”, Vranje,  NVO “Inicijativa za integraciju”.

Okrugli sto Socijalne zadruge - korak bliže socijalnom preduzetništvu

Okrugli sto Socijalne zadruge - korak bliže socijalnom preduzetništvu

26 March 2011, Vranje

U Vranju je održan okrugli sto na temu Socijalne zadruge - korak bliže socijalnom preduzetništvu u Srbiji, koji je organizovala Grupa 484 u saradnji sa NVO NEXUS u okviru projekta „Zagovaranje za socijalne zadruge“ koji podržava Kanadska ambasada u Srbiji.