PROJEKTI

Suzbijanje širenja i ublažavanje najtežih posledica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom Balkanu

Suzbijanje širenja i ublažavanje najtežih posledica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom BalkanuSuzbijanje širenja i ublažavanje najtežih posledica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom BalkanuSuzbijanje širenja i ublažavanje najtežih posledica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom Balkanu
1/3

Projekat „Suzbijanje širenja i ublažavanje najtežih negativnih posledica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom Balkanu“ radiće na pomoći najugroženijim domaćinstvima – pripadnicima i pripadnicama marginalizovanih i najugroženijih grupa ljudi među kojima su  žene, muškarci, devojke i dečaci iz romske populacije, samohrane majke, osobe sa invaliditetom, domaćinstva koja vode žene, žene koje su preživele porodično i rodno nasilje kako bi ograničili negativne uticaje pandemije COVID -19. Realizuje se uz podršku organizacije CARE Internacional Balkans preko predstavništva CARE Nemačka u Bosni i Hercegovini i CARE Srbija u Beogradu. Projekat traje od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020. godine

Podrška će biti višenamenska i obuhvatiće sa jedne strane promociju higijenskih mera i distribuciju informativno-obrazovnog materijala, posete od vrata do vrata i kampanje na društvenim mrežama, distribuciju higijenskih kompleta domaćinstvima kao i individualnu podršku  - kućnu negu uz pomoć volontera a sa druge strane distribuciju vaučera za hranu i lekove za aktivnosti posebno usmerene na žene i žene koje su na čelu domaćinstva ili na domaćinstva sa hronično bolesnim članovima te ekonomsko osnaživanje. Intervencija će obuhvatiti i ekonomsko osnaživanje u cilju ublažavanja ekonomskog pada i apsolutnog siromaštva, pružanjem bespovratnih sredstava za proizvodnju poljoprivrednicima, lokalnim zanatlijama i pružaocima usluga.

Očekuje se da kroz ovu intervenciju podrška dopre do 1500 korisnica i korisnika u potrebi.