Programi

1. POGRAM RAZVOJA GRAĐANSKOG DRUŠTVA
    1.1.    Omladinski program     
                   1.1.1.    Program razmene   
                   1.1.2.    Podrška omladinskim grupama   
            - Društvena akcija mladih
            - Izgradnja kapaciteta omladinskih NVO
            - Kampanje i javni razgovori
            - Edukacija mladih
    1.2.    Razvoj neprofitnih organizacija   
                 1.2.1.    Treninzi   
                 1.2.2.    Konsultacije   
                 1.2.3.    Konferencije   
    1.3.    Istraživanja, edukacije, zagovaranje   
    1.4.    Međuetnički program   
                1.4.1.    Manjinska prava   
                1.4.2.    Interetnički dijalog

2. PROGRAM EKONOMSKOG RAZVOJA ZAJEDNICE
    2.1.    Lokalno - ekonomski razvoj     
    2.2.    Ruralni razvoj

3. PROGRAM SMANJENJA SIROMAŠTVA KROZ OSNAŽIVANJE UGROŽENIH GRUPA
    3.1.    Integracija interno raseljenih lica     
    3.2.    Pomoć starima   
    3.3.    Romski program   
    3.4.    Dečji program   
    3.5.    Ženski program   
    3.6.    Socio-humanitarne aktivnosti