PROJEKTI

Dečija prava u priči i praksi

Dečija prava u priči i praksiDečija prava u priči i praksi
1/2

Projekat Dečija prava u priči i praksi se realizuje u Nišu, Knjaževcu, Svrljigu, Zaječaru, Pirotu, Prokuplju, Vranju i Bujanovcu u period April 2016 – oktobar 2017. Finansijski je podržan od strane Evropske Unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava - EIDHR.Nosilac projekta: Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub u partnerstvu sa Centarom za kreativni razvoj – Knjaževac

Saradnici na projektu su: Centar za građanski aktivizam – Svrljig; Dečja radost – Zaječar, KIC Pralipe – Pirot; Društvo Roma – Prokuplje; Nexus – Vranje; Građanske inicijative – kalncelarija u Bujanovcu

Ciljna grupa projekta su mladi od 18 – 30 godina iz jugoistočne Srbije, deca od 10 – 18 godina, 30 odraslih predstavnika lokalnih samouprava i institucija, aktivisti 8 CSOs i roditelji, građani…

Aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta su: TOT trening o pravima deteta i OP3; Radionice o pravima deteta i akcionom planiranju; Story telling radionice; Story telling contest; Školski konkursi za logo kampanje; Javne diskusije; Izrada brošure; Lokalne kampanje; Finalna konferencija; Izrada preporuka za ratifikaciju OP3; Advocacy meeting sa relevantnim institucijama i telima.