PROJEKTI

Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.

Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.
1/7

Projekat radi na negovanju međuopštinske saradnje među multietničkim zajednicama, posebno između regiona koji su naseljeni različitim etničkim manjinskim grupama i poboljšanju pristupa socijalnoj zaštiti, zdravstvu, obrazovanju i/ili drugim osnovnim pravima za pripadnike isključenih grupa.

Doprinos unapređenju socijalne inkluzije žena i devojčica iz manjinskih grupa u Vranju i Tutinu kroz međuopštinsku saradnju relevantnih društvenih aktera, daće se kroz osnaživanje devojčica i žena iz etničkih manjinskih grupa da bi se obezbedilo da imaju znanja, veštine, poverenje i pristup da se izraze, donose jasne odluke i predstavljaju na mnogim nivoima kako bi unapredili svoju ulogu u društvu.

Očekuje se da će žene iz etničkih manjinskih grupa (istaknute pojedinke, liderke lokalnih OCD, itd.) biti ojačane da prate i utiču na politike u vezi sa pravima žena iz manjinskih grupa i rodne ravnopravnosti i da budu aktivno uključene u proces koji može doprineti boljoj socijalnoj inkluziji. Radićemo i na jačanju kapaciteta zaposlenih u obrazovnim ustanovama za rad u multikulturalnom okruženju kroz uvođenje i usvajanje inovativnih metoda interkulturalne nastave i primenu naučenih metoda u nastavi i jačanje kapaciteta učenika (uključujući decu tražioce azila, izbeglice) i migranata da steknu znanja i veštine za unapređenje društvene kohezije. Treba uspostaviti saradnju društvenih aktera na lokalnom nivou u cilju unapređenja međuetničke saradnje i sprečavanja bilo kakvog oblika diskriminacije žena u društvu, posebno žena iz etničkih manjinskih grupa. Podići će se svijest javnosti o značaju unapređenja i razvoja kvalitetnog multikulturalnog suživota u multietničkim zajednicama.

Realizaciju projekta podržava Evropska unija, kroz EU PRO program, koji sprovodi UNOPS u saradnji sa Vladom Republike Srbije.