PROJEKTI

CONEX Balkan: Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u zemaljama zapadnog Balkana

CONEX Balkan:  Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u zemaljama  zapadnog BalkanaCONEX Balkan:  Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u zemaljama  zapadnog BalkanaCONEX Balkan:  Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u zemaljama  zapadnog BalkanaCONEX Balkan:  Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u zemaljama  zapadnog Balkana
1/4

NEXUS u konzorcijumu sa organizacijama CARE International Balkan, Caritas, Crveni krst, Diakonie, KHCS Majka Tereza, Čovekoljublje, Budućnost, Otaharin, „AGROPLAN“, EKO-BUDUĆNOST“, zahvaljujući sredstvima Austrijske razvojne agencije (sa sredstvima Austrijske razvojne kooperacije), realizuje projekat sa ciljem da doprinese ublažavanju humanitarnih posledica COVID-a 19. Kriza COVID-19 je nesrazmerno pogodila one grupe koje su se već suočile sa socijalnom i ekonomskom isključenošću i ranjivosti pre krize, a to su starije osobe, nezaposlene žene i osobe sa invaliditetom.

Ključni problemi kojima se projekat bavi su nedostatak hrane, lekova i drugih osnovnih potrepština, pogoršanje ekonomskih uslova i izolacija i nedostatak pristupa socijalnim uslugama. NEXUS je deo konzorcijuma koji sarađuje na rešavanju potreba i prava starijih osoba, žena, osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih osoba. Projekat se realizuje u  Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Planirano je da direktna podrška dopre do 1800 korisnika u opštini Vranje, a da više od 3500 ljudi ima koristi od indirektnih aktivnosti i podrške.