PROJEKTI

Kampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decom

Kampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decomKampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decomKampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decomKampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decom
1/4

Od septembra 2017. godine u 20 opština u Srbiji realizuje se kampanja za poboljšanje odgovora na nasilje nad decom. Cilj ovih lokalnih zagovaračkih kampanja je unapređenje i usvajanje lokalnih međusektorskih protokola i saradnje na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Kampanje sprovode organizacije članice MODS-a koje se nalaze u ovih 20 opština, a celim procesom zagovaranja koordinira naša članica, Užički centar za prava deteta.

Podsećanja radi, nalazi sveobuhvatnog istraživanja sprovedenog 2016. godine čiji je cilj bio da se ispita da li postoji i u kojoj meri funkcioniše intersektorska saradnja u oblasti zaštite dece od nasilja, pomogli su da se identifikuju opštine kojima je potrebna podrška za unapređenje primene protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. U nekim opštinama uopšte nisu postojali protokoli za zaštitu deca od nasilja (npr. u Ćićevcu, Varvarinu), dok u većini postoje, ali je neohodno unaprediti njihovu sadržinu kako bi zaštita dece bila efikasnija.

Ove kampanje su ujedno i deo jednog većeg projekta

Takođe, prepoznate su i opštine koje su primeri dobre prakse, odnosno u kojima postoji funkcionalna međusektorska saradnja na uspostavljanju efikasne zaštite dece od nasilja. Slogan i poruka kampanje su „Život bez nasilja za svako dete! Udruženi u zaštiti dece od nasilja„.

Kampanja se realizuje u sledećim opštinama u Srbiji: Užice, Čajetina, Bela Palanka, Bačka Palanka, Pančevo, Valjevo, Aleksandrovac, Bor, Bujanovac, Ćićevac, Ćuprija, Inđija, Majdanpek, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Sombor, Varvarin, Vrdnik, Vranje. Aktivnosti i napredak u svim gradovima možete videti OVDE.

Ova aktivnost je integralni deo IPA II projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.

*** Kampanja za bolju zaštitu dece od nasilja (KCN TV, emisija „Jutro Online“)

Nakon više od tri meseca od početka sprovođenja kampanje, koordinatori ovog procesa navode da kampanje uglavnom teku po predviđenom planu. Radilo se u dva pravca: pravac kreiranja teksta protokola sa predstavnicima iz relevantnih institucija, i drugi pravac, raznorodne aktivnosti sa različitim ciljnim grupama, a koje treba da podignu nivo svesti i informišu građane o važnosti postojanja i primene ovakvog dokumenta.

Organizacije su u proteklom periodu organizovale brojne aktivnosti u vidu tribina, okruglih stolova, konferencija, uličnih akcija, a doprinos svemu su dala deca koja su upotpunila aktivnosti svojim učešćem. Članice su objavljivale literarne konkurse za decu na temu nasilja nadi među decom, a koji su predstavljani na tribinama, kako od same dece, tako i putem izložbi.

Pored aktivnosti u kojima su bila uključena deca, organizacije su organizovale i razne konsultativne sastanke, konferencije u kojima su učešće uzeli svi relevantni budući potpisnici protokola – predstavnici centara za socijalni rad, organa unutrašnjih poslova (policije), pravosudnih organa (sudstva i tužilaštva), škole, zdravstva, organizacije civilnog društva i mediji. U većini opština postoji senzibilisanost svih institucija da se uključe i sarađuju u procesu kreiranja novog ili revidiranja starog protokola.

*** Svetski dan deteta – zanemarivanje prava dece i povećano nasilje nad decom

S druge strane, postoje i opštine u kojima je zastupljena nedovoljan motivisanost pojedinih institucija – škola i/ili centara za socijalni rad. Takođe, u pojedinim opštinama organi lokalne samouprave nisu dovoljno upoznati sa nadležnostima organizacija na ovom projektu. Ovim opštinama se pruža dodatna podrška za primenu načina uključivanja relevantnih organa.

Neke od opština u kojima je potpisan protokol su Bačka Palanka, Valjevo, Aleksandrovac, Vranje, Inđija…  U Vrdniku (opština Irig) organizacija članica koja sprovodi kampanju, Centar za rad sa decom, mladima i porodicom Vrdničak suočava se sa većim izazovom koji se odnosi na uključivanje aktera u zajednički rad. Uz veću podršku, očekuju se pozitivni ishodi kampanje i u ovoj opštini.

Sporazum koji je rezultat ovih kampanja bi trebalo da definiše sve oblike nasilja, da predviđa efikasnu koordinaciju, učešće svih relevantnih institucija i organizacija, uspostavi proceduru za efikasan odgovor na nasilje, a cilj je da doprinese povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja, kao i povećanju broja procesuiranih učinilaca nasilja nad decom.

Završetak samih kampanja je planiran do kraja januara 2018. godine.