PROJEKTI

Mreža učeničkih parlamenata osnovnih škola u Vranju

Mreža učeničkih parlamenata osnovnih škola u VranjuMreža učeničkih parlamenata osnovnih škola u VranjuMreža učeničkih parlamenata osnovnih škola u Vranju
1/3

Septembra 2020. godine UG “NEXUS – Vranje” je otpočeo realizaciju projekta „Mreža učeničkih parlamenata osnovnih škola u Vranju“ čiji je cilj unapređenje obrazovanja za demokratiju kroz jačanje kapaciteta dece za ulogu aktivnog građanina u savremenom, demokratski organizovanom društvu.

Potpisan je Memorandum o saradnji sa sedam osnovnih škola: OŠ “Svetozar Marković”, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, OŠ “Vuk Karadžić”, OŠ “Dositej Obradović”, OŠ “Branko Radičević”, OŠ “Radoje Domanović” i Muzička škola “Stevan Mokranjac” čime je i formirana Mreža učeničkih parlamenata osnovnih škola grada Vranja sa ciljem promovisanja važnosti participiranja dece u procesima odlučivanja u vezi sa svim pripadajućim pravima

Predstavnici svih škola potpisnica učestvovali su na Radionici senzibilizacije za implementaciju demokratskih procedura u funkcionisanju učeničkih parlamenata i mobilizaciju ostalih mehanizama za demokratizaciju škole

Projekat će inače, raditi na jačanju kapaciteta profesionalaca zaposlenih u osnovnim školama za dodatnu podršku deci i njihovim inicijativama u stvaranju uslova za učeničko organizovanje i uspešno funkcionisanje učeničkog parlamenta po participativnom modelu, kao i jačanju kapaciteta učeničkih parlamenata osnovnih škola za zagovaranje i aktivističko delovanje na lokalnom nivou.

Realizaciju projekta je u celosti podržala „Fondacije za otvoreno društvo, Srbija“.