ZAVRŠENI PROJEKTI

„Iregularno može biti regularno“ – Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope

„Neregularno može biti regularno“ – Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope

 

Finansira: German Marshall Fund SAD, kroz program Balkanskog fonda  za demokratiju.

Juna 2011.godine u partnerstvu sa Grupom 484, NEXUS je otpočeo projekat “Neregularno može biti regularno“ - Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope.

U okviru šestomesečnog projekta, putem kvalitativnog istraživanja (fokus grupe sa migrantima i predstavnicima zainteresovanih strana), kreiranja policy dokumenta i organizacije okruglog stola, radiće se na razvoju preporuka za migracione politike i mere u Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou kao i u zemljama EU. Takođe će se raditi na razvoju preporuka za preduzimanje konkretnijih mera  koje će doprineti boljoj reintegraciji povratnika po Sporazumu o readmisiji a naročito u saradnji sa zemljama EU.

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene i mlade – raseljene i Rome – u Vranju, Leskovcu i Bujanovcu

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene i mlade – raseljene i Rome – u Vranju, Leskovcu i Bujanovcu

 

Finansira: Evropska Unija i CARE Deutschland - Luxemburg

CARE Srbija sprovodi ovaj trogodišnji projekat od februara 2008.  CARE Srbija je zadužen za upravljanje Projektom i opštu koordinaciju i usmeravanje projektnih aktivnosti, dok su za rad na terenu sa projektnim aktivistima/kinjama (zdravstveni posrednici/ce, članovi/ce pozorišne grupe i zdravstveni radnici/ce), kao i krajnjim korisnicima/cama, zadužene lokalne partnerske organizacije – Nexus iz Vranja, Centar E8 iz Beograda, Generator iz Vranja i Narodni Parlament iz Leskovca.

EASIER 2 - Socijalna i ekonomska integracija izbeglih i raseljenih lica u Srbiji

EASIER 2 - Socijalna i ekonomska integracija izbeglih i raseljenih lica u Srbiji

 

Finansira: Unidea, fondacija Unicredit Grupe

Od februuara 2011. godine počeo je sa realizacijom i nastavak istoimenog projekta u saradnji sa Grupom 484 iz Beograda.