ZAVRŠENI PROJEKTI

Kampanja o reproduktivnom zdravlju

Kampanja o reproduktivnom zdravlju

 

Finansira: Fondacija CARITAS Luksemburg.

Kampanju o reproduktivnom zdravlju sprovodiće se u Vranju, Vranjskoj Banji i Bujanovcu i trajaće narednih 12 meseci.

Projekat će raditi na poboljšanju sposobnosti raseljenih i vulnerabilnih grupa, fokusirajući Rome u južnoj Srbiji da zaštite svoje seksualno i reproduktivno zdravlje, kroz povećanje dostupnosti informacijama i povećano korišćenje zdravstvenih usluga koje tretiraju seksualno i reproduktivno zdravlje.

I roditelji se pitaju

I roditelji se pitaju

 

Ministarstvo prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvoja, CIP-Centаr zа interаktivnu pedаgogiju i Fondаcijа zа otvoreno društvo Srbijа, pokrenuli su 2011.godine inicijаtivu „I roditelji se pitаju“ čiji je cilj stvаrаnje uslovа zа аktivnije i kvаlitetnije učešće roditeljа u donošenju odlukа nа nivou obrаzovne ustаnove i opštine/grаdа zаrаd dobrobiti sve dece.

Unapređenje postojećih mehanizama za zaštitu dece u lokalnim samoupravama

Unapređenje postojećih mehanizama za zaštitu dece u lokalnim samoupravama

 

Finansira: Evropska unija u partnerstvu sa UNICEF-om

Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub u saradnji sa partnerskim organizacijama, članicama MODS-a - „Dugom“ iz Ade, UG „Roditelj“ iz Beograda, „Korak napred“ iz Kruševca i „Nexus-Vranje“ iz Vranja počelo je sa realizacijom projekta “Unapređenje postojećih mehanizama za zaštitu dece u lokalnim samoupravama”. Ovaj projekat se sprovodi u okviru regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja u jugoistočnoj Evropi”.