ZAVRŠENI PROJEKTI

Korak više - korak bliže

Korak više - korak bliže

 

NEXUS u saradnji sa partnerskom organizacijom OFER iz Bujanovca realizuje projekta „Korak više-korak bliže“. Projekat je podržan od strane Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u okviru Konkursa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.

Mreža mladih za inkluzivno društvo

Mreža mladih za inkluzivno društvo

 

Otvoreni klub iz Niša u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda, Društvom za razvoj kreativnosti iz Aleksinca , Užičkim centrom za prava deteta i Nexusom iz Vranja počelo je sa implementacijom projekta pod nazivom „Mreža mladih za inkluzivno društvo“ čiji je osnovni cilj promovisanje ljudskih prava i povećanje participacije manjinskih grupa u Srbiji putem zagovaranja za unapređenje inkluzivnog procesa.

Olakšavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za romske zajednice u južnoj Srbiji

Olakšavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za romske zajednice u južnoj Srbiji

 

Udruženje građana “NEXUS  Vranje" započelo je u februaru 2013. godine implementaciju projekta “Olаkšаvаnje pristupа zdrаvstvenoj zаštiti zа romske zаjednice u južnoj Srbiji“ (Facilitation d’accès aux soins de santé pour la communauté Rom au sud de la Serbie).