ZAVRŠENI PROJEKTI

PBILD i NVO NEXUS INFORMATIVNA KAMPANJA ZA MIGRANTE I POTENCIJALNE MIGRANTE kroz OKRUGLE STOLOVE/RADIONICE

PBILD i NVO NEXUS INFORMATIVNA KAMPANJA ZA MIGRANTE I POTENCIJALNE MIGRANTE kroz OKRUGLE STOLOVE/RADIONICE

 

PBILD u sklopu svoje komponente Upravljanje Migracija, radi na jačanju kapaciteta lokalnih vlasti, insitutcija i civilnog drustva u upravljanju migracijama i podizanju svesti o važnosti boljeg upravljanja migracijama.

Imajuci u vidu neophodnost boljeg informisanja povratnika po sporazumu o readmisiji o njihovim pravima i iskustvo NVO Nexus u direktnom radu sa povratnicima, PBILD je angažovao NVO „NEXUS-Vranje“ da realizuje aktivnosti koje će poboljšati informisanost povratnika i pomoći njihovoj integraciji.

OMLADINSKI KLUB kao centar informisanja, neformalnog obrazovanja, aktivizma i volonterizma mladih

OMLADINSKI KLUB kao centar informisanja, neformalnog obrazovanja, aktivizma i volonterizma mladih

 

Finansira: PBILD u okviru programa Održanje mira i lokalni inkluzivni razvoj – zajednički program UN-a u južnoj Srbiji.

Opština Vladičin Han - Kancelarija za mlade Vladičin Han u partnerstvu sa UG “NEXUS – Vranje“ iz Vranja,  Udruženjem Roma Intelektualaca iz Prekodolca, i Centrom za kulturu, turizam i bibliotekarstvo, Vladičin Han, sprovodi projekat „OMLADINSKI KLUB kao centar informisanja, neformalnog obrazovanja, aktivizma i volonterizma mladih“ a uz podršku PBILD programa Održanje mira i lokalni inkluzivni razvoj – zajednički program UN-a u južnoj Srbiji.

“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije

“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije

 

Finansira: sredstva zajedničkog programa Ujedinjenih nacija “Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj” PBILD za jug Srbije

Od 1.jula 2011.g počela je realizacija projekta koji će dati svojevrstan doprinos promociji rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije.

Projekat će raditi na promociji rodno osvešćenog i rodno senzitivnog pristupa u multi-kulturalnom okruženju kroz podsticanje među-etničke komunikacije i sprovodiće se u opštinama Vranje, Preševo i Bujanovac