AKTUELNI PROJEKTI

Mreža učeničkih parlamenata osnovnih škola u Vranju

Mreža učeničkih parlamenata osnovnih škola u Vranju

 

Septembra 2020. godine UG “NEXUS – Vranje” je otpočeo realizaciju projekta „Mreža učeničkih parlamenata osnovnih škola u Vranju“ čiji je cilj unapređenje obrazovanja za demokratiju kroz jačanje kapaciteta dece za ulogu aktivnog građanina u savremenom, demokratski organizovanom društvu.

Suzbijanje širenja i ublažavanje najtežih posledica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom Balkanu

Suzbijanje širenja i ublažavanje najtežih posledica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom Balkanu

 

Projekat „Suzbijanje širenja i ublažavanje najtežih negativnih posledica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom Balkanu“ radiće na pomoći najugroženijim domaćinstvima – pripadnicima i pripadnicama marginalizovanih i najugroženijih grupa ljudi među kojima su  žene, muškarci, devojke i dečaci iz romske populacije, samohrane majke, osobe sa invaliditetom, domaćinstva koja vode žene, žene koje su preživele porodično i rodno nasilje kako bi ograničili negativne uticaje pandemije COVID -19.

Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.

Unapređenje međuetničke saradnje između Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojaka iz manjinskih grupa i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih zajednica.

 

Projekat radi na negovanju međuopštinske saradnje među multietničkim zajednicama, posebno između regiona koji su naseljeni različitim etničkim manjinskim grupama i poboljšanju pristupa socijalnoj zaštiti, zdravstvu, obrazovanju i/ili drugim osnovnim pravima za pripadnike isključenih grupa.