PROJEKTI

Reintegracija dece povratnika iz zapadne Evrope

Reintegracija dece povratnika iz zapadne Evrope

 

Donator: EFF i AWO Bremerhaven

U periodu od decembra 2007. do novembra 2009. godine realizovan je projekat podrške socijalnoj integraciji povratnicima po Sporazumu o readmisiji sa posebnim ciljem usmerenim ka unapređenju nivoa znanja srpskog jezika kod dece povratnika iz inostranstva uzrasta od 6 do 14 godina, koja pohađaju predškolske i/ili školske ustanove u Vranju.

Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju  povratnika iz zapadne  evrope u srbiju

Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika iz zapadne evrope u srbiju

 

Finansira: Evropska unija kroz EuropeAid AENEAS program

U periodu jun 2007 / jun 2009 NVO Grupa 484 iz Beograda je realizovala ovaj projekat sa ciljem pružanja podrške procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika iz Zapadne Evrope u Srbiju.

Program podrške u edukaciji školskoj deci u Bujanovcu

Program podrške u edukaciji školskoj deci u Bujanovcu

 

Finansira: Evropska Unija preko EAR u okviru Programa susedske sardnje Bugarska Srbija 2004

Projekat je implementiran u period od februara 2007. do februara 2008 godine. Projekat je implementiran u partnerstvu sa ANPO LOM iz Loma u Bugarskoj i u saradnji sa osnovnom školom “Branko Radičević” i Centrom za socijalni rad u Bujanovcu.