PROJEKTI

Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju  povratnika iz zapadne  evrope u srbiju

Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika iz zapadne evrope u srbiju

 

Finansira: Evropska unija kroz EuropeAid AENEAS program

U periodu jun 2007 / jun 2009 NVO Grupa 484 iz Beograda je realizovala ovaj projekat sa ciljem pružanja podrške procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika iz Zapadne Evrope u Srbiju.

Program podrške u edukaciji školskoj deci u Bujanovcu

Program podrške u edukaciji školskoj deci u Bujanovcu

 

Finansira: Evropska Unija preko EAR u okviru Programa susedske sardnje Bugarska Srbija 2004

Projekat je implementiran u period od februara 2007. do februara 2008 godine. Projekat je implementiran u partnerstvu sa ANPO LOM iz Loma u Bugarskoj i u saradnji sa osnovnom školom “Branko Radičević” i Centrom za socijalni rad u Bujanovcu.

EASIER - Socijalna i ekonomska integracija izbeglih i raseljenih lica u Srbiji

EASIER - Socijalna i ekonomska integracija izbeglih i raseljenih lica u Srbiji

 

Finansira: Unidea, fondacija Unicredit Grupe

Od marta 2008. godine realizovan je dvogodišnji projekat  u saradnji sa Grupom 484 iz Beograda.  Partnerske organizacije na ovom projektu su: NEXUS iz Vranja, LINGVA iz Kraljeva, AMITY iz Beograda, koje će biti zadužena za mobilne timove na teritoriji regiona Beograd, Međunarodna Mreža Pomoći (IAN) iz Beograda, Inicijativa za Razvoj i Saradnju, Srbija (IDC) i Srpski Demokratski Forum (SDF),  Danski Savet za izbeglice (DRC) i Fakultet političkih nauka (FPN) iz Beograda.