PROJEKTI

Olakšavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za romske zajednice u južnoj Srbiji

Olakšavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za romske zajednice u južnoj Srbiji

 

Udruženje građana “NEXUS  Vranje" započelo je u februaru 2013. godine implementaciju projekta “Olаkšаvаnje pristupа zdrаvstvenoj zаštiti zа romske zаjednice u južnoj Srbiji“ (Facilitation d’accès aux soins de santé pour la communauté Rom au sud de la Serbie).

Obrazovanje za prava deteta

Obrazovanje za prava deteta

 

Zamislite da živimo u svetu u kom je Konvencija o pravima deteta najvažniji međunarodni pravni dokument. I zamislite da taj dokument nije samo slovo zakona na papiru, već da svet zaista počiva na poštovanju prava deteta i da se to vidi svuda: u stvarnom životu, na ulici u kući, u školi...

Obrazovanje za prava deteta - Vranje

Obrazovanje za prava deteta - Vranje

 

U januaru 2013. Godine NEXUS je otpočeo implementaciju devetogodišnjeg projekta Obrazovanje za prava deteta u saradnji sa dve osnovne škole "Svetozar Markovic" i "Jovan Jovanovic Zmaj" iz Vranja.