AKTUELNI PROJEKTI

ONA MOŽE.

ONA MOŽE.

 

Projekat ONA MOŽE. će raditi na osnaživanju devojčica da kreiraju okruženje koje im omogućava da budu aktivni subjekti u ostvarivanju svojih prava kroz zagovaranje za prevazilaženje  rodne nejednakosti, edukaciju, kulturnu produkciju i razvoj digitalnih veština.

CONEX Balkan:  Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u zemaljama  zapadnog Balkana

CONEX Balkan: Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u zemaljama zapadnog Balkana

 

NEXUS u konzorcijumu sa organizacijama CARE International Balkan, Caritas, Crveni krst, Diakonie, KHCS Majka Tereza, Čovekoljublje, Budućnost, Otaharin, „AGROPLAN“, EKO-BUDUĆNOST“, zahvaljujući sredstvima Austrijske razvojne agencije (sa sredstvima Austrijske razvojne kooperacije), realizuje projekat sa ciljem da doprinese ublažavanju humanitarnih posledica COVID-a 19.

Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i ostale ugrožene kategorije građane u južnoj i istočnoj Srbiji

Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i ostale ugrožene kategorije građane u južnoj i istočnoj Srbiji

 

Projekat „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i ostale ugrožene kategorije građane u južnoj i istočnoj Srbiji“ doprinosi ravnopravnoj, socio-ekonomskoj integraciji ugroženih građana i poboljšanju opštih ekonomskih uslova života na jugu i istoku Republike Srbije.

Cilj projekta je da ugrožene grupe stanovništva u jugoistočnoj Srbiji prepoznaju mogućnosti za socio-ekonomsku inkluziju u svom matičnom regionu i kritički dovode u pitanje emigraciju.