AKTUELNI PROJEKTI

Kampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decom

Kampanja poboljšanja odgovora na nasilje nad decom

 

Od septembra 2017. godine u 20 opština u Srbiji realizuje se kampanja za poboljšanje odgovora na nasilje nad decom. Cilj ovih lokalnih zagovaračkih kampanja je unapređenje i usvajanje lokalnih međusektorskih protokola i saradnje na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Kampanje sprovode organizacije članice MODS-a koje se nalaze u ovih 20 opština, a celim procesom zagovaranja koordinira naša članica, Užički centar za prava deteta.

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja

 

U Nišu, Beogradu, Užicu i Vranju sprovodi se projekat Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja. Ciljna grupa projekta su organizacije civilnog drustva, roditelji, deca i mladi, škole, nezavisna tela za ravnopravnost, nadležna ministarstva.

Obrazovanje za prava deteta

Obrazovanje za prava deteta

 

Zamislite da živimo u svetu u kom je Konvencija o pravima deteta najvažniji međunarodni pravni dokument. I zamislite da taj dokument nije samo slovo zakona na papiru, već da svet zaista počiva na poštovanju prava deteta i da se to vidi svuda: u stvarnom životu, na ulici u kući, u školi...