PROJEKTI

Obrazovanje za prava deteta

Obrazovanje za prava deteta
1/1

Zamislite da živimo u svetu u kom je Konvencija o pravima deteta najvažniji međunarodni pravni dokument. I zamislite da taj dokument nije samo slovo zakona na papiru, već da svet zaista počiva na poštovanju prava deteta i da se to vidi svuda: u stvarnom životu, na ulici u kući, u školi...

Takav svet bi, nesumnjivo, bio mnogo prijatnije mesto za život. Možda nam neke stvari govore da je taj svet daleko, ali to ne treba da nas sprečava da mu težimo, imajući pri tom različite uloge.

To je bio jedan od razloga da se pokrene projekat Obrazovanje za prava deteta. On je zasnovan na odredbama Konvencije o pravima deteta, posebno onim koja se tiču prava svakog deteta da uči i informiše se o svojim pravima i da zna da ona moraju biti poštovana u svakoj prilici. Zato je veoma važno da prava deteta budu deo obrazovanja koje se stiče u školi.

Komitet za prava deteta je 2008. našoj zemlji uputio niz preporuka. Neke od njih se odnose i na obrazovni sistem, u smislu da učenje o pravima deteta treba da bude zastupljeno u školama.

Zato smo osmislili ovaj projekat koji ima sledeće ciljeve:

- Da kreira model primene obrazovanja o pravima deteta u redovnoj nastavi u 10 pilot škola u Srbiji

- Da ojača kapacitete škola kao institucija i zaposlenih u njima da poštuju prava deteta u svom radu i primenjuju obrazovanje o pravima deteta

- Da osnaži decu, roditelje i druge činioce obrazovnog sistema za aktivno učešće u promociji i primeni prava deteta u školama 

Projekat realizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa 5 ogranizacija civilnog društva i 10 osnovnih škola u Srbiji. Partnerske organizacije su Udruženja “Nexus”  iz Vranja, “Imam ideju” iz Kraljeva, “Društvo za zaštitu dece i mladih - Otvoreni klub” iz Niša i “Centar za kreativni razvoj” iz Knjaževca. Partnerkse škole u kojima se odvija projekat su osnovna škole:  “Svetozar Marković” i “Jovan Jovanović Zmaj” iz Vranja, “Svetozar Marković” i “Čibukovački partizani” iz Kraljeva, “Stefan Nemanja” i “Učitelj Tasa” iz Niša, “Mitropolit Mihailo” iz Sokobanje, “Vuk Karadžić” iz  Knjaževca, „Nada Matić“ i Prva osnovna škola „Kralja Petra II“ iz Užica.

Projekat se realizuje uz podršku švajcarske Pestaloci dečje fondacije.

Projekat je osmišljen tako da se njime postignu dugoročni održivi rezultati, a biće ostvaren kroz tri trogodišnja ciklusa. U prvom ciklusu (2013 – 2015) planirane su sledeće aktivnosti:

-        Treninzi za nastavnike o pravima deteta

-        Treninzi za članove učeničkih parlamenata o pravima deteta

-        Treninzi za roditelje o pravima deteta

-        Primena obrazovanja o pravima deteta u redovnoj nastavni u svim razredima osnovne škole

-        Realizacija akcija učeničkih parlamenata i Saveta roditljea sa ciljem promocije prava deteta na nivou partnerskih škola

-        Izrada Indikatora ostvarenosti prava deteta u obrazovnom sistemu

-        Kreiranje dva priručnika o pravima deteta i to za rad sa nastvnicima i rad sa Učeničkim parlamentima, kao i resurs paketa za nastvnike za primenu obrazovanja o pravima deteta u redovnoj nastavi.

Ocenu iz poznavanja Prava deteta neće nam dati učitelj ili nastavnik, već životne okolnosti u kojima se možemo naći. Zato se Prava deteta ne uče, nego se žive, jer su ona proistekla iz potrebe da deca uživaju sigurnost i bezbednost, u svakom segmentu života.