VESTI

Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

28 April 2017, Beograd

U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta“.

Dečija prava u priči i praksi

Dečija prava u priči i praksi

19 October 2016, Vranje

Tokom septembra započet je ciklus od 12 radionica o pravima deteta i Trećem opcionom protokolu.

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju

29 August 2016, Vranje

UG NEXUS-Vranje je počelo sa realizacijom projekta „Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju“.