VESTI

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju

29 August 2016, Vranje

UG NEXUS-Vranje je počelo sa realizacijom projekta „Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju“.

Otpoceo projekat PROMENA NA BOLJE

Otpoceo projekat PROMENA NA BOLJE

29 February 2016, Bor, Beograd i Vranje

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, šest partnerskih organizacija iz Bora, Beograda i Vranja započelo je 21. decembra 2015. projekat Promena na bolje.

Održan trening za upotrebu forum teatra u Vrnjačkoj Banji

Održan trening za upotrebu forum teatra u Vrnjačkoj Banji

25 May 2015, Vrnjačka Banja

U okviru projekta "Unapređenje postojećih mehanizama za prevenciju migracija i trgovine ljudima" od 21 - 24. maja održan je trening za upotrebu forum teatra u Vrnjačkoj Banji.