PROJEKTI

Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i ostale ugrožene kategorije građane u južnoj i istočnoj Srbiji

Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i ostale ugrožene kategorije građane u južnoj i istočnoj Srbiji
1/1

Projekat „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i ostale ugrožene kategorije građane u južnoj i istočnoj Srbiji“ doprinosi ravnopravnoj, socio-ekonomskoj integraciji ugroženih građana i poboljšanju opštih ekonomskih uslova života na jugu i istoku Republike Srbije.

Cilj projekta je da ugrožene grupe stanovništva u jugoistočnoj Srbiji prepoznaju mogućnosti za socio-ekonomsku inkluziju u svom matičnom regionu i kritički dovode u pitanje emigraciju.

Ovaj trogodišnji projekat pokrenut je u novembru 2020. godine i trajaće je do kraja oktobra 2023. godine, u okviru finansijskog instrumenta nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). To je zajednička inicijativa CARE-a i njegovih partnerskih organizacija NEXUS iz Vranja i ENECA iz Niša.

Očekuju se sledeći projektni rezultati/izlazi:

Rezultat 1 međusobna razmena: Donosioci odluka u Srbiji su informisani o ekonomskim i društvenim potrebama ciljne grupe, a korisnici su upoznati sa svojim pravima.

Rezultat 2 do kraja projekta, u jugoistočnoj Srbiji biće stvorena nova polja zapošljavanja za povratnike i ugrožene građane.

Rezultat 3 Povećana osjetljivost i kapacitet (lokalnih) vlasti za uspješniju integraciju povratnika.

Projekat svoje aktivnosti zasniva na stalnoj analizi konteksta među korisnicima, organizuje informativne kampanje za ciljne populacije, kontinuirano individualno savetovanje i podršku povratnicima, uključujući psihosocijalnu podršku i traži sinergiju sa sličnim inicijativama u zemlji.

U okviru podrške ekonomskom osnaživanju ciljnih korisnika, očekuje se da će projekat stvoriti nova polja zapošljavanja za povratnike i ugrožene građane u jugoistočnoj Srbiji. Obuke za podršku zapošljavanju biće organizovane za 660 korisnika, a zatim će uslediti grant šema za samozapošljavanje i zapošljavanje 150 lica. Planirano je da se u saradnji sa domaćim kompanijama organizuje praksa za 100 svršenih studenata.

Projekat radi na povećanju osetljivosti i kapaciteta lokalnih vlasti i institucija, pre svega obrazovnih, za uspešniju integraciju povratnika. Ovo obuhvata obuku školskih stručnjaka za integraciju povratnika u školski sistem, konkretne inicijative za integraciju, korišćenje metodologije forum teatra u prepoznavanju uloga i problema i mere zagovaranja/podizanja svesti usmerene na zainteresovane strane i donosioce odluka na svim nivoima.

Predviđeno je da projekat direktno obuhvati oko 2400 ljudi iz ciljnih regiona.