VESTI

Prijava za Kamp za izradu dokumentarnog filma za devojčice

12 December 2023, Vranje, Srbija
Prijava za Kamp za izradu dokumentarnog filma za devojčice
1/1

Sa velikim zadovoljstvom, otvaramo konkurs za prijavu devojčica - autorki dokumentarnih filmova! 

Konkurs je otvoren od 12. do 24. decembra 2023.  

Kamp za izradu dokumentarnog filma za devojčice će se ove godine održati u periodu od 15. do 19. januara 2023. 

Kamp dokumentarnog filma namenjen je devojčicama od 12 do 14 godina sa teritorije Grada Vranja koje se interesuju za film. 

Tokom petodnevnog Kampa 12 devojčica, odabranih na javnom pozivu, će proći ciklus radionica o rodnoj ravnopravnosti, izradi filma i javnom zagovaranju. Ta znanja iskoristiće za izradu dokumentarnih filmova na temu iz oblasti delovanja projekta (vršnjačko nasilje, reproduktivno zdravlje, rodna ravnopravnost…).

Kroz predavanja i realizaciju praktičnih vežbi, sticaće znanje iz osnova pisanja filmskog scenarija, produkcije, režije, kamere, snimanja i dizajna zvuka, montaže.

Polaznice će sa voditeljkama raditi u grupi, kao i pojedinačno. Tako će dobiti uvid u različite faze razvoja dokumentarnog filma i lakše prepoznati potencijal svojih ideja. 

Za učešće na kampu nije neophodno da devojčice imaju prethodno iskustvo u izradi filmova, kao ni posedovanje sopstvene tehnike/opreme. Potrebno je samo da devojčica ima osećaj I želju za bavljenje filmom. 

Posebno su dobrodošle devojčice koje žele da se bave izradom filmova, ali nisu imale priliku da se u tome I ostvare. Devojčice koje se osećaju na neki način različito od većine posebno podstičemo da se prijave na kamp. 

Pri odabiru kandidatkinja strogo će se voditi računa da na odluku nikako ne utiču nacionalnost, veroispovest, fizičke karakteristike i drugo. 

Nakon povratka, devojčice će uz mentorsku pomoć, u okviru svojih timova pristupiti snimanju filmova, a u skladu sa zahtevima svakog filma pojedinačno I školskim obavezama samih autorki.

Filmovi će biti prikazani u 4 škole i videće ih minimum 120 dece. Nakon svake projekcije uslediće diskusija o problemima  prikazanim u filmovima a koja će rezultirati definisanjem preporuka za donosioce odluka.

Nakon projekcija i diskusija u školama, filmovi će biti prikazani na Festivalu dokumentarnog filma za devojčice koji će u okviru projekta biti pokrenut u gradu.

U sklopu pratećeg programa Festivala, kao zagovaračka aktivnost, biće organizovani razgovori sa donosiocima odluka na nivou grada (Savet za rodnu ravnopravnost grada, Mreža za borbu protiv vršnjačkog nasilja, zaštitnik prava građana i dr.), OCD, medijima, zainteresovanim građanima… 

Tokom realizacije projekta biće napravljena serija fotografija i video materijala koje će dobiti same učesnice i roditelji, a koje će se koristiti u promotivne svrhe.

Način prijavljivanja i troškovi učešća

Prijave se šalju tako što: 

1) Roditelj ili zakonski staratelj popunjava prijavni formular  “Prijava za Kamp za izradu dokumentarnog filma za devojčice:

https://docs.google.com/forms/d/1R3NNZ89LGMvDXpT8Z678pLI4IcE_f_FOhRyGAQlM-d4/edit 

2) Roditelj ili zakonski staratelj potpisuje Saglasnost za učešće devojčice koji se nalazi na našem sajtu.

Potpisanu I skeniranu saglasnost nam dostavlajte mejlom. 

3) Devojčica snimi kratak video (do 5 minuta) u kojem se predstavi i odgovara na pitanja:

  • Da li si se bavila izradom filmova (kratkih videa) i na koji način?
  • Zašto želiš da učestvuješ na Kampu?
  • Ko je tvoj omiljeni film?
  • Čime želiš da se baviš i gde da budeš kad porasteš? 

Video treba poslati na email nexusvranje@gmail.com

UG “NEXUS-Vranje” se obavezuje da će video koristiti isključivo u svrhu selekcije devojčica. On se ne sme nigde javno objavljivati od strane UG “NEXUS- Vranje” ili povezanih lica 

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti I u našim prostorijama, na adresi: 

UG NEXUS-Vranje

ul. Nemanjina 21

Vranje 

Kontakt 063 689 442 (radnim danima od 12 – 14h)


 

S obzirom na to da su naši resursi vrlo ograničeni, neće biti moguće da sve prijavljene devojčice učestvuju na Kampu.

Svi troškovi Kampa su pokriveni iz projektnih sredstava. Projekat je neprofitan i nekomercijalan i organizacija ne ostvaruje nikakav profit. 

Boravak dece na Kampu obuhvata: 

  1. Boravak od pet dana (četiri noćenja) u hotelu ;
  2. Tri obroka svih dana trajanja kampa;
  3. Dvadeset edukativno-kreativnih radionica tokom trajanja kampa;
  4. Kvalitetne fotografije i video snimke devojčica tokom radionica, kao i završni video Festivala;
  5. Korišćenje tehničke opreme na kojem će devojčica tokom kampa raditi i učiti;
  6. Diplome za učešće. 

Organizator kampa

NVO NEXUS Vranje je osnovana 2005. godine. uz podršku međunarodne humanitarne organizacije Lekari bez granica Belgije, što je jedinstveni slučaj u svetu.

NEXUS 18 godina radi na području socijalne integracije marginaizovanih grupa i smanjenju siromaštva po čemu je organizacija prepoznata na lokalnom ali i regionalnom nivou. U tom radu značajno mesto zauzima i rad i saradnja sa javnim vlastima, a u cilju unapređenja položaja ovih grupa i stvaranja uslova za potpuno uvažavanje njihovih prava.

Kao najveći uspesi na ovom području mogu se izdvojiti: NEXUS je jedna od organizacija koja je učestvovala u pokretanju MODS-a, osnivanje Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima, Mreže učeničkih parlamenata osnovnih škola, Mreža učeničkih parlamenata za zaštitu prava deteta u Vranju, na našu inicijativu poptisan je  Lokalni međusektorski sporazum za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na području Grada Vranja. Takođe, prepoznati smo od lokalnih vlasti kao kredibilni partner i zajedno sa njima radli smo na na ublažavanju posledica COVID-19, izradi prvog LAP-a za decu,  Strategije održivog razvoja grada, LPA za Izbeglice, IRL i migrante.  U saradnji sa NEXUS-om 5 škola na teritoriji grada donelo Pravilnik o informisanju učenika i Pravilnik o učešću učenika u donošenju odluka.

NEXUS je od strane javnih vlasti prepoznat kao relevantan partner na lokalnom nivou i aktivan je učesnik mnogih okruglih stolova, tematskih skupova, javnih debata i sl. koje organizuju. NEXUS i i Grad Vranje su ostvarili značajna partnerstva u projektima oblasti ekonomskog osnaživanja, zdravstva i obrazovanja. NEXUS ima uspešnu dugogodišnju saradnju sa svim ustanovama socijalne zaštite, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada.

Realizacija ovog Kampa se odvija u okviru projekta “Ona može.” koji finansira kompanija

“dm-drogerie markt d.o.o.”, Beograd,u okviru konkursa {ZAJEDNO} za bolje sutra

 

Dokumenti