PROJEKTI

ONA MOŽE.

ONA MOŽE.
1/1

Projekat ONA MOŽE. će raditi na osnaživanju devojčica da kreiraju okruženje koje im omogućava da budu aktivni subjekti u ostvarivanju svojih prava kroz zagovaranje za prevazilaženje  rodne nejednakosti, edukaciju, kulturnu produkciju i razvoj digitalnih veština.

U najširem smislu projekat će raditi na senzitizaciji zajednice za pitanja rodne ravnopravnosti i baviti se ukazivanjem na probleme sa kojima se susreću  devojčice u procesu odrastanja i koliko uspostavljene rodne norme ograničavaju ostvarivanje njihovih prava. Devojčice, selektovane na javnom pozivu će proći kroz ciklus radionica o rodnoj ravnopravnosti, izradi filmova i javnom zagovaranju. Ta znanja iskoristiće za izradu dokumentarnih filmova na temu iz oblasti delovanja projekta (vršnjačko nasilje, reproduktivno zdravlje, rodna ravnospravnost...). Filmovi će biti prikazani u 4 škole i videće ih minimum 120 dece. Nakon svake projekcije uslediće diskusija o problemima prikazanim u filmovima a koja će rezultirati definisanjem preporuka za donosioce odluka. Nakon projekcija i diskusija u školama, filmovi će biti prikazani na Festivalu dokumentarnog filma za devojčice koji će u okviru projekta biti pokrenut u gradu. U sklopu pratećeg programa, kao zagovaračka aktivnost, biće organizovani razgovori sa donosiocima odluka (Savet za rodnu ravnopravnost grada, Mreža za borbu protiv vršnjačkog nasilja, zaštitnik prava građana i dr.), OCD, medijima, zainteresovanim građanima...Zagovaraće se za uzimanje u obzir i uvrštavanje preporuka definisanih od strane dece u Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Grada Vranja. Takođe, zagovaraće se za kontinuiranu podršku grada Festivalu.

Projekat finansira kompanija “dm-drogerie markt d.o.o.”, Beograd,u okviru konkursa {ZAJEDNO} za bolje sutra!