PROJEKTI

Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu

Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu

 

NEXUS je otpočeo realizaciju projekta  „Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu”,  u saradnji sa Otvorenim klubom iz Niša i Užičkim centrom za prava deteta iz Užica kao vodećim partnerom.

Korak više - korak bliže

Korak više - korak bliže

 

NEXUS u saradnji sa partnerskom organizacijom OFER iz Bujanovca realizuje projekta „Korak više-korak bliže“. Projekat je podržan od strane Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u okviru Konkursa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja

 

U Nišu, Beogradu, Užicu i Vranju sprovodi se projekat Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja. Ciljna grupa projekta su organizacije civilnog drustva, roditelji, deca i mladi, škole, nezavisna tela za ravnopravnost, nadležna ministarstva.