PROJEKTI

Korak više - korak bliže

Korak više - korak bliže

 

NEXUS u saradnji sa partnerskom organizacijom OFER iz Bujanovca realizuje projekta „Korak više-korak bliže“. Projekat je podržan od strane Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u okviru Konkursa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja

Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja

 

U Nišu, Beogradu, Užicu i Vranju sprovodi se projekat Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja. Ciljna grupa projekta su organizacije civilnog drustva, roditelji, deca i mladi, škole, nezavisna tela za ravnopravnost, nadležna ministarstva.

Mreža mladih za inkluzivno društvo

Mreža mladih za inkluzivno društvo

 

Otvoreni klub iz Niša u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda, Društvom za razvoj kreativnosti iz Aleksinca , Užičkim centrom za prava deteta i Nexusom iz Vranja počelo je sa implementacijom projekta pod nazivom „Mreža mladih za inkluzivno društvo“ čiji je osnovni cilj promovisanje ljudskih prava i povećanje participacije manjinskih grupa u Srbiji putem zagovaranja za unapređenje inkluzivnog procesa.