PROJEKTI

«123...91011»
Psihosocijalna podrška licima u kolektivnim centrima Pčinjskog okruga

Psihosocijalna podrška licima u kolektivnim centrima Pčinjskog okruga

 

Finansira: Lekari bez granica, Belgija

Od januara 2006. do januara 2007.godine realizovan je projekat namenjen psihosocijalnom zbrinjavanju 884 korisnika u 258 porodica smeštenih u kolektivnim centrima na području Pčinjskog okruga.