VESTI

Predstavljeni rezulati projekta Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*

08 September 2020, Vranje, Pčinjski okrug
Predstavljeni rezulati projekta Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*Predstavljeni rezulati projekta Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*
1/2

Organizacija CARE International, predstavništvo CARE Srbija u Beogradu, u saradnji sa NEXUS-om iz Vranja i Gradom Vranje predstavili su  ključne rezultate projekta ̋ Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo* ̋.

Uz finansijsku pomoć Evropske unije za 26 meseci zajedničkog rada obezbedili smo sredstva i opremu za pokretanje ili ekspanziju privatnog biznisa za 97 korisnika projekta (interno raseljena lica i readmisanti) u ukupnoj vrednosti od 220,000 evra.

Pored toga, 26 korisnika je pohađalo obuke za stručno usavršavanje, 90 korisnika je učestvovalo u obrazovnom programu podrške preduzetništvu, dok je 25 korisnika koristilo mentorske usluge za podršku preduzetništvu.

Projekat je realizovan sa ciljem da se podrži održivi proces povratka na Kosovo, za interno raseljena lica i za readmisante - lica koja se vraćaju u Republiku Srbiju u procesu reintegracije a prema Sporazumu o readmisiji.

Na ovaj način korisnicima koji su izrazili želju da se vrate na Kosovo, kada se za to stvore uslovi, pomogli smo da uvećaju prihode za sebe i svoje porodice, da steknu znanja i veštine neophodne da njihovo poslovanje opstane u uslovima konkurencije,
kao i da steknu stručne veštine koje će će unaprediti njihovu upošljivost na tržitu rada.

Ukupna vrednost projekta je 530,000 evra.

*naziv Kosovo* je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti