VESTI

Održan Online festival uz promociju digitalnih priča

20 September 2020, Vrnjačka Banja
Održan Online festival uz promociju digitalnih priča Održan Online festival uz promociju digitalnih priča Održan Online festival uz promociju digitalnih priča Održan Online festival uz promociju digitalnih priča Održan Online festival uz promociju digitalnih priča
1/5

U period od 18. do 20. septembra 2020. u Vrnjačkoj Banji realizovan je Online festival na kome su promovisane digitalne priče koje govore o položaju žena iz manjinskih etničkih zajednica a koje je kreiralo 12 aktivistkinja iz Vranja i Tutina.

Učesnice su najpre prošle obuku za upotrebu digitalnih platformi (Zoom i Google classroom) a zatim stečeno znanje praktično primenile organizovanejm i moderiranjem tri online konferencije.

Na Online festivalu učešće je uzelo preko 60 učesnica iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, među kojima i koordinatorka Balkanske Romske ženske mreže, Romske ženske mreže Republike Srbije, potpredsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Republike Srbije, kao i predstavnice brojnih lokalnih organizacija i građanki.

Festival je održan u okviru projekta “Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina” koji realizuju UG NEXUS-Vranje i IMPULS iz Tutina. Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.