VESTI

Press konferencije u sklopu akcije „Savetovalište za mlade“

Press konferencije u sklopu akcije „Savetovalište za mlade“

30 March 2011, Bujanovac

U sklopu akcije omladinskih zdravstvenih posrednika koja se sprovodi na projektu CARE “Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene i mlade, raseljene i Rome u južnoj Srbiji” čiji je cilj oživljavanje rada Savetovališta za mlade u Bujanovcu 30. marta 2011. u Domu zdravlja u Bujanovcu organizovana je press konferencija na kojoj su predstavljeni dosadašnje i buduće isplanirane aktivnosti.

Predstave “Neostvarena ljubav” i “Ovako je počelo”

Predstave “Neostvarena ljubav” i “Ovako je počelo”

29 March 2011, Vranje

U Sali OKCE premijerno su prikazane predstave “Neostvarena ljubav” i “Ovako je počelo” nastale na projektu CARE “Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene i mlade, raseljene i Rome u južnoj Srbiji”.  Autori predstava su aktivistkinje NEXUS-a Aleksandra Abrašević i Milena Dimitrijević, kao i Dejan Stanković.

Medijski karavan

Medijski karavan

28 March 2011, Vranje

NVO NEXUS je 28. marta učestvovala na skupu sa predstavnicima medija iz Beograda i Evrope koji je organizovao Medija centar iz Beograda, uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Skupu su osim NEXUS-a prisustvovali i predstavnici drugih relevant nih organizacija: NVO “Generator”, NVO “Životna pomoć”, Vranje,  NVO “Inicijativa za integraciju”.