VESTI

Potpisan Sporazum za zaštitu dece od nasilja

14 December 2017, Vranje
Potpisan Sporazum za zaštitu dece od nasiljaPotpisan Sporazum za zaštitu dece od nasilja
1/2

Lokalni međusektorski Sporazum za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na području grada Vranja potpisan je između predstavnika svih relevantnih institucija koje se bave zaštitom dece. Lokalnom mrežom će, u ime grada, koordinirati većnica Danijela Milosavljević, a članovi će se sastajati svakog meseca kako bi se preduzimale aktivnosti na prevenciji nasilja.

Predstavnici institucija u okviru sistema socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i obrazovanja, policije, pravosuđa, kao i udruženja građana potpisali su danas Sporazum za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na području Grada.

Sporazum koji je potpisan definiše sve oblike nasilja, predviđa efikasnu koordinaciju, učešće svih relevantnih institucija i organizacija, uspostavlja proceduru za efikasan odgovor na nasilje, a cilj je da doprinese povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja, kao i povećanju broja procesuiranih nasilnika.

Kampanja se realizuje u 20 opština u Srbiji a deo je projekta koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i Unicef-a, a uz finansijsku podršku Evropske unije. Lokalnu kampanju u Vranju sprovodi Udruženje građana ''Nexus'' uz podršku grada.