VESTI

Forum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okrugu

06 March 2015, Pčinjski okrug: Vranje, Bujanovac, Surdlica, Vladičin Han i Vranjska Banja
Forum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okruguForum predstave i tribune održane u pet škola u Pčinjskom okrugu
1/14

Nakon obuke za upotrebu Forum teatra, u partnerskim školama je kreirano pet forum predstava koje su izvedene više puta za đake, nastavnike i roditelje. U okviru projekta “Korak više – korak bliže” u školama su realizovane i tribine za roditelje i nastavnike sa temom "Socijalna integracija dece iz manjinskih grupa u vaspitno obrazovni sistem" a sve u cilju podsticanja delovanja šire društvene zajednice prema Romima kroz uspostavljanje dijaloga i saradnje među različitim društvenim akterima na lokalnom nivou.