PROJEKTI

Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu

Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemuBorba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemuBorba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu
1/3

NEXUS je otpočeo realizaciju projekta  „Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu”,  u saradnji sa Otvorenim klubom iz Niša i Užičkim centrom za prava deteta iz Užica kao vodećim partnerom. Projekat će trajati do maja 2016.g. Sprovodi se u deset gradova zapadne, istočne i južne Srbije u partnerstvu sa 15 osnovnih i srednjih škola a u Pčinjskom okrugu se radi u partnerstvu sa 5 osnovnih i srednjih škola. Opšti cilj projekta je da razvije i primeni anti-diskriminativne prakse i mere prema deci iz marginalizovanih grupa u osnovnim i srednjim školama. Obuhvatiće akreditovane obuke za zaposlene u školama na temu dečijih prava, tolerancije i nediskriminacije; radionice za učenike; promotivne akcije učenika; sastanci sa rukovodstvom i PP službom u školama oko razvijanja mehanizama za suzbijanje diskriminacije u obrazovnom sistemu.

Kroz pomenute aktivnosti u Pčinjskom okrugu biće obuhvaćeno 625 učenika uzrasta od 13 do 18 godina i 150 zaposlenih u obrazovnom sistemu iz OŠ “Radoje Domanović” Vranje, OŠ “Predrag Devedžić” Vranjska Banja, OŠ “Sveti Sava” Vladičin Han, Ekonomsko-trgovinske škole Vranje, SSŠ “Sveti Sava” Bujanovac. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru programa Support to Civil Society Facility 2013 (nosilac projekta je Užički centar za prava deteta iz Užica).