VESTI

Podrška EU održivim rešenjima za interno raseljena lica i povratnike

04 December 2019, Srbija
Podrška EU održivim rešenjima za interno raseljena lica i povratnikePodrška EU održivim rešenjima za interno raseljena lica i povratnike
1/2

Uz podršku EU realizuje se trinaest grant projekata koji su deo šireg programa podrške održivim rešenjima za interno raseljena lica i reintegraciju povratnika koji podržava poboljšanje životnih uslova interno raseljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji u Srbiji i održivi povratak na Kosovo*.

Projekti se realizuju u partnerstvu lokalnih samouprava i međunarodnih i domaćih organizacija civilnog društva, u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i Komesarijatom za izbeglice i migracije, kao glavnim institucijama korisnika projekata.

Aktivnosti su počele u junu 2018. sa trajanjem od 2 godine.

*naziv Kosovo* je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti