VESTI

Održan trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu”

20 October 2019, Vranje, Tutin, Vrnjačka Banja
Održan trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu”Održan trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu”Održan trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu”Održan trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu”Održan trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu”
1/5

U periodu od 17 do 20. oktobra 2019.g. u Vrnjačkoj Banji održan je trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu" u okviru projekta “Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina”, koji realizuje UG „NEXUS-Vranje“ sa partnerskom organizacijom IMPULS iz Tutina.

12 pripadnica etničkih manjina iz Vranja i Tutina su na treningu imale priliku da steknu strukturisano znanje o značaju i načinima javnog zagovaranja, interkulturalnosti, i stekne znanje o inovativnim digitalnim tehnologijama (uvođenje Ipad-a, Evernote, Draving Pad). Digitalne priče koje su nastale na treningu, koristiće se na sastancima zagovaranja, kao alat za poboljšanje položaja žena (sa naglaskom na žene iz manjinskih grupa) u lokalnim zajednicima  i biće emitovane na lokalnim TV stanicama,  sajtovima partnerskih organizacija i društvenim mrežama.

Projekat sprovodi UG “NEXUS – Vranje” u partnerstvu sa IMPULS-om iz Tutina

"Projekat  finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO”.