VESTI

Predlog rang liste prijavljenih korisnika za dodelu bespovratnih sredstava

01 October 2019, Srbija, Pčinjski, Jablanički, Nišavski okrug
Predlog rang liste prijavljenih korisnika za dodelu bespovratnih sredstava
1/1

U okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*“, objavljen je predlog rang liste prijavljenih korisnika za dodelu sredstava namenjenih podršci povratku interno raseljenih lica i povratka po sporazumu o readmisiji na Kosovo* kroz dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programa obuka za pokretanje poslovanja.

Svi Potencijalni korisnici imaju pravo da u roku od osam dana, od dana objavljivanja liste, podnesu prigovor na odluku Komisije. Komisija je obavezna da o pristiglim prigovorima odgovori u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija utvrđuje Konačnu listu Korisnika za dodelu pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

Konačna lista dobitnika grantova biće objavljena na oglasnim tablama Grada Vranja i opština Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac, i Preševo

Na osnovu Konačne liste komisija donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava i obuka.

Projekat kao vodeći partner, sprovodi CARE Deutschland Luxemburg e.V, sa svojim lokalnim pravnim entitetom CARE Srbija u Beogradu, Udruženjem građana NEXUS kao implementacioniom partnerom, i Gradom Vranjem kao partnerom za podršku.

*naziv Kosovo* je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti

Dokumenti