VESTI

Predstavništvo CARE Srbija u Beogradu objavilo poziv za nabavku mašina i opreme

23 September 2019, Beograd, Vranje
Predstavništvo CARE Srbija u Beogradu objavilo poziv za nabavku mašina i opreme
1/1

Kupovina mašina i opreme za interno raseljena lica i povratnike na Kosovo* predviđena akcionim planom u okviru projekta “Ekonomskog osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*”

154545/17SER01/ESSRK/CARE – TD 01

Predstavništvo CARE Srbija u Beogradu, Kneza Višeslava 88, 11030 Beograd, Srbija namerava da dodeli ugovor za Nabavku mašina i opreme za interno raseljena lica i povratnike na Kosovo* predviđen akcionim planom u okviru projekta “Ekonomskog osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*” u Srbiji uz finansijsku podršku programa Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak/IPA 2014. Tenderska dokumentacija je dostupna na sajtu www.care-balkan.org.

Rok za podnošenje ponuda je 28.10.2019 do 12:00 h po srednjoevropskom vremenu.

Moguće dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja biće objavljene na zvaničnoj web stranici Ugovornog tela: www.care-balkan.org.