VESTI

Konkurs za podnošenje prijava za obuke za zanimanja i dodelu bespovratnih sredstava PRODUŽEN do 01.07.2019.

14 June 2019, Srbija, Pčinjski, Jablanički, Nišavski okrug
Konkurs za podnošenje prijava za obuke za zanimanja i dodelu bespovratnih sredstava PRODUŽEN do 01.07.2019.
1/1

CARE i NEXUS javno oglašavaju Konkurs za podnošenje prijava za:

a) obuke za zanimanja - višemesečni kursevi za sticanje znanja i veština

b) bespovratna sredstva u vidu opreme za pokretanje/razvoj sopstvenog biznisa 

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta  "Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*" koji finansira Evropska unija. 

Kandidati se mogu prijaviti za po jedan, ili oba vida podrške.

Uslovi za prijavu za pojedinačne vrste podrške su dati u pojedinačnim prilozima:

Prilog 1-Konkurs za obuke za zanimanja; 

Prilog 2-Konkurs za bespovratna sredstva za pokretanje/razvoj sopstvenog biznisa.

Podnošenje prijava i rokovi

Obrazac za prijavu se može preuzeti u prostorijama NEXUS-a iz Vranja, Nemanjina 21, prostorijama CARE-a iz Beograda, Petra Lekovica 59, ili sa OVDE

Kompletne prijave sa popunjenim obrascima i pratećom dokumentacijom  potrebno je dostaviti najkasnije do 01.7.2019. godine u 16.00 časova lično ili poštom u kancelariju organizacije NEXUS, Nemanjina 21, 17501 Vranje (u zatvorenoj koverti sa napomenom:  Prijava na konkurs za obuke   ili   Prijava na konkurs za sredstva za pokretanje biznisa)

ili elektornski na sledeći e-mail: nexusvranje@gmail.com (sa naslovom: Prijava na konkurs za obuke   ili   Prijava na konkurs za sredstva za pokretanje biznisa).

Svaki kandidat može da podnese najviše po jednu prijavu za svaki od konkursa!

Nepotpune prijave se neće uzimati u obzir.

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs, možete se obratiti putem e-maila nexusvranje@gmail.com

*naziv Kosovo* je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti

Dokumenti

Dokumenti