VESTI

Počinje realizaciju projekta “Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*”

20 July 2018, Južna Srbija, Pčinjski okrug, grad Vranje, i opštine Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac, i Preševo.
Počinje realizaciju projekta “Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*”
1/1

U partnerstvu sa organizacijom CARE Nemačka – Luksemburg i Gradom Vranjem kao partnerom za podršku, NEXUS kao implementacioni partner, počinje realizaciju projekta “Ekonomsko osnaživanje za održivi povratak na Kosovo*” Projekat finansira Evropska unija u okviru poziva "Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo*". Projekat će se baviti podrškom održivom povratku na Kosovo*, za interno raseljene (IRL) i povratnike – lica koja se vraćaju u Republiku Srbiju u skladu sa Sporazumom o readmisiji u procesu reintegracije. Opuhvatiće sve opštine na jugu Srbije i trajaće naredne dve godine.

Podrška za održivi povratak na Kosovo koju nudi projekat biće široko promovisana među IRL i povratnicima kroz info kampanju. Cilj ove kampanje je obaveštavanje najšireg mogućeg broja potencijalnih korisnika: građana sa statusom IRL i povratnika, u skladu sa Sporazumom o readmisiji sa EU, kroz direktne kontakte, kao i kampanju u lokalnim medijima. Pored promovisanja u lokalnim i regionalnim medijima u Pčinjskom okrugu, u sprovođenju ove projektne komponente, projekat će sarađivati sa lokalnim vlastima, opštinskim poverinicima za izbeglice, kao i Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Republike Srbije.

Kako bi povećao šanse za održiv povratak na Kosovo*, projekat će raditi na poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja kroz:

- organizovanje obuka za izradu biznis planova za 160 korisnika,

- obezbeđivanje grantova za započinjanje biznisa za 80 najuspešnijih polaznika obuke,

- organizavanje stručnog osposobljavanja za 240 korisnika, uglavnom vlasnika i potencijalnih radnika u započetim biznisima (okvirno troje po započetoj delatnosti).

Projekat će otvoriti mogućnost da korisnici dobiju informacije u vezi sa njihovim konkretnim mogućnostima za povratak, kroz orgaznivanje savetodavne podrške o pravnim i administrativnim pitanjima od značaja za njihov povratak na Kosovo. Ova savetodavna podrška će se sprovoditi posredstvom NVO Nexus iz Vranja.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti.