VESTI

Dečija prava u priči i praksi

19 October 2016, Vranje
Dečija prava u priči i praksiDečija prava u priči i praksi
1/2

Tokom septembra započet je ciklus od 12 radionica o pravima deteta i Trećem opcionom protokolu. Deca i mladi će kroz radionice doprineti povećanju vidljivosti nepoštovanja prava deteta i sakupljanju priča o nepoštovanju ovih prava što vodi ka procesu zagovaranja za kreiranje mehanizama za zaštitu prava deteta na lokalnom nivou u osam gradova/opština i nacionalnom nivou. Projekat u Vranju realuzuje NEXUS preko Društva za razvoj dece i mladih-Otvoreni klub iz Niša.
Projekat je podržala #DelegacijaEU u R.Srbiji u okviru #EIDHR programa #decijaprava