VESTI

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju

29 August 2016, Vranje
Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju
1/1

UG NEXUS-Vranje je počelo sa realizacijom projekta „Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju“. Projekat finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES. 

Projekat će nastojati da razvije kapacitete žena, osoba sa invaliditetom, lekara i medicinskih radnika za rad sa osobama sa invaliditetom, medijima radi usmeravanaj medijske pažnje na probleme OSI u oblasti polnog i reproduktivnog zdravlja.

U okviru projekta će Zdravstvenom centru biti donirana namenska električna ginekološka stolica kako bi se kvalitet zdravstvene nege OSI unapredio.

Projektne aktivnosti usmerene su na rad sa ženama sa invaliditetom, prevashodno članicama udruženja OSI kroz obuke, radionice i akcije u zajednici.