VESTI

Obuka Prava deteta u obrazovanju

09 February 2015, Vranje
Obuka Prava deteta u obrazovanjuObuka Prava deteta u obrazovanju
1/2

U okviru projekta Obrazovanje za prava deteta je još jednoj grupi od 30 nastavnika iz Vranja, iz OŠ Svetozar Marković i OŠ Jovan Jovanović Zmaj omogućena besplatna, dvodnevna, akreditovana obuka na temu Prava deteta u obrazovanju. U prostorijama Zmajeve škole, u periodu od 7-8.februara 2015. u podsticajnoj atmosferi, na interaktivan način, kroz 8 radionica obrađene su teme iz oblasti prava deteta. Obuka je doprinela uviđanju značaja Konvencije o pravima deteta od strane prisutnih nastavnika i neophodnosti njene primene i poštovanja.
Tokom kalendarske godine svi nastavnici koji su do sada prošli ovu obuku će u okviru redovne nastave realizovati najmanje 90 časova po školi o pravima deteta, sa ciljem promovisanja i praktikovanja obrazovanja za prava deteta.
Projekat finansira Pestaloci dečja fondacija preko Užičkog centra za prava deteta.