PROJEKTI

Olakšavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za romske zajednice u južnoj Srbiji

Olakšavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za romske zajednice u južnoj Srbiji
1/1

Udruženje građana “NEXUS  Vranje" započelo je u februaru 2013. godine implementaciju projekta “Olаkšаvаnje pristupа zdrаvstvenoj zаštiti zа romske zаjednice u južnoj Srbiji“ (Facilitation d’accès aux soins de santé pour la communauté Rom au sud de la Serbie).Projekat finansira Fondacija CARITAS Luksemburg. Projektne aktivnosti će se sprovoditi 12 meseci (februar 2013 – januar 2014.g.) u Vranju, Vranjskoj Banji i Bujanovcu.

Projekat radi na poboljšanju statusa zdravstvene nege vulnerabilnih grupa, fokusirajući Rome u južnoj Srbiji, kroz poboljšanje sposobnosti žena i starih da se samostalno brinu o svom zdravlju i podizanje svesti mladih o opštim pitanjima zdravstvene nege.

Pristup koji će se koristiti u cilju ostvarivanja rezultata će uključiti rad grupe aktivista – zdravstvenih posrednika koji će sprovoditi različite edukativne aktivnosti u zajednici, vršnjačke događaje, akcije i ujedno olakšavati pristup adekvatnoj zdravstvenoj nezi za vulnerabilne grupe. Takođe ćemo imati mogućnost da nastavimo započetu saradnju i produbimo partnerstva sa predstavnicima zdravstvenih i ostalih relevantnih institucija/organizacija.

Projektnim aktivnostima će direktno biti obuhvaćeno 10 aktivista iz zajednice i oko 1120 mladih, žena i starih. Indirektno, efekti projekta će dopreti do najmanje 3000 osoba (mladih, građanstva, predstavnika/ca institucija) koji će biti uključeni u prezentacijske, edukativne i promotivne aktivnosti i do kojih će stići poruke o vrednostima za koje se projekat zalaže.