PROJEKTI

“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije

“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije
1/4

Finansira: sredstva zajedničkog programa Ujedinjenih nacija “Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj” PBILD za jug Srbije

Od 1.jula 2011.g počela je realizacija projekta koji će dati svojevrstan doprinos promociji rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije.

Projekat će raditi na promociji rodno osvešćenog i rodno senzitivnog pristupa u multi-kulturalnom okruženju kroz podsticanje među-etničke komunikacije i sprovodiće se u opštinama Vranje, Preševo i Bujanovac

Realizacijom projektnih aktivnosti uticaćemo na opšte povećenje stepena tolerancije, izgradnju kvalitetnog suživota mladih te smanjenje broja konflinktnih situacija i rodno zasnovanog nasilja, kao i osnaživanje učešća devojaka u javnim dogadjanjima i sl. Osnovu rada činiće istraživanje etničkih i rodnih stereotipa kod mladih kao izvora diskriminacije, rasizma, ksenofobije.

Ovim projektom želimo da ukažemo mladima iz različitih etničkih sredina da je bez obzira na tu njihovu različitost odnos prema ženi u sve tri zajednice u velikoj meri sličan i društveno određen.

Nastojaćemo da utičemo na opšte povećenje stepena tolerancije, na izgradnju odnosa mira i suživota na ovim prostorima među mladim pripadnicima različitih nacionalnosti i veroispovesti, na smanjenje broja konflinktnih situacija i rodno zasnovanog nasilja, osnaživanje učešća devojaka u javnim događanjima i sl.

Istovremeno, projekat računa na to da sama zajednica uvidi značaj preventivnih programa ove vrste te da preuzme brigu oko održivosti projekta.

Direktni korisnici: 30 mladih (12 omladinskih vođa  i 18 mladih aktivista/kinja).  Etnička struktura korisnika/ca: 10 Roma/kinja, 10 Srba/kinja, 10 Albanaca/ki. Polna struktura: 50% selektovanih će biti žene.

Indirektni korisnici:  najmanje 600 osoba (mladih, građanstva, predstavnika/ca institucija) koji će biti uključeni u prezentacijske/promotivne aktivnosti i do kojih će stići poruke o vrednostima za koje se projekat zalaže. Uvek kada je to moguće nastojaće se da broj žena i muškaraca bude ravnopravan ili da zadovolji minimum od 30% angažovanih osoba ženskog pola.