• Srpski
  • English
18 May 2020, Vranje, Vranjska Banja, Vladičin Han

Podrška deci iz partnerskih škola za pristup učenju na daljinu

Podrška deci iz partnerskih škola za pristup učenju na daljinu

U okviru projekta Obrazovanje za prava deteta koji podržava Pestaloci dečja fondacija iz Švajcarske obezbeđena je oprema i školski materijal a u cilju podrške deci koja nemaju pristup obrazovanju na daljinu, u situaciji epidemije COVID.

Podrška EU održivim rešenjima za interno raseljena lica i povratnike

Uz podršku EU realizuje se trinaest grant projekata koji su deo šireg programa podrške održivim rešenjima za interno raseljena lica i reintegraciju povratnika koji podržava poboljšanje životnih uslova interno raseljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji u Srbiji i održivi povratak na Kosovo*.

Održan trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu”

U periodu od 17 do 20. oktobra 2019.g. u Vrnjačkoj Banji održan je trening “Transformativni dijalog kroz digitalno pripovedanje za socijalnu promenu" u okviru projekta “Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina”, koji realizuje UG „NEXUS-Vranje“ sa partnerskom organizacijom IMPULS iz Tutina.

O NAMA

NVO NEXUS je osnovan 2005.g u Vranju.

Reč NEXUS potiče iz latisnkog jezika i znači "veza". I zaista, NVO NEXUS želi da bude veza između pojedinaca i lokalne zajednice, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao i nacionalnih autoriteta.

NVO NEXUS je osnovana uz podršku Lekara bez granica Belgije (MSF – B) što je jedinstveni slučaj u svetu u njihovom radu a kao garanciju kontinuiteta njihovog četrnaestogodišnjeg prisustva i angažovanja u regionu.