• Srpski
  • English
19 October 2016, Vranje

Dečija prava u priči i praksi

Dečija prava u priči i praksi

Tokom septembra započet je ciklus od 12 radionica o pravima deteta i Trećem opcionom protokolu.

Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju

UG NEXUS-Vranje je počelo sa realizacijom projekta „Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene sa invaliditetom u Vranju“. Projekat finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

29 February 2016, Bor, Beograd i Vranje

Otpoceo projekat PROMENA NA BOLJE

Otpoceo projekat PROMENA NA BOLJE

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, šest partnerskih organizacija iz Bora, Beograda i Vranja započelo je 21. decembra 2015. projekat Promena na bolje.

O NAMA

NVO NEXUS je osnovan 2005.g u Vranju.

Reč NEXUS potiče iz latisnkog jezika i znači "veza". I zaista, NVO NEXUS želi da bude veza između pojedinaca i lokalne zajednice, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao i nacionalnih autoriteta.

NVO NEXUS je osnovana uz podršku Lekara bez granica Belgije (MSF – B) što je jedinstveni slučaj u svetu u njihovom radu a kao garanciju kontinuiteta njihovog četrnaestogodišnjeg prisustva i angažovanja u regionu.